Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, /. Onderh. 13

ping der planten en dieren van allerlei •» M«w^ foort, is de aarde zoo prachtig ver- 0RDÉKINO. cierd, dat men haar voor voltooid zoude kunnen houden. Maar dit verblyf is echter nog onvolmaakt,' omdat 'er de inwoondcr, die 'er bezit van neemen moet, nog ontbreekt.

Alle rykdommen, die de aarde in haaren fchoot bevat,blyven tot nog toe verborgen, geheel verholen en onbekend. Het is het zelfde met een oneindig getal uitmuntende voortbrengfelen, om gebruik van welken te maaken de dieren onbekwaam zyn, en voor welken zy de grootfte onverschilligheid doen blyken. Niet alleen zyn alle die heerlyke toebereidfels onnut, by gebrek van eenen inwoonder, die ze kenne en gebruike: maar de ganfche Natuur blyft verftoken van gevoelens en erkentenisle. De dieren, die alleen eenige blyken van begrip en vernuft toonen, kennen hun voedfel, zonder de hand, die het hun geeft, te kennen: en de oorzaak van zo veele weldaaden wordt noch gepreezen noch gedankt. De waereld is" in eenen ftaat van onvolmaaktheid , omdat 'er geen beltier,

geene

Sluiten