Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 Schouw tooneel

s Men- geene voogdy om haare verfcheiden dee-

SCHENVER- ? ° , ,

ordening. icn ten nutte te maaken , noch geen Godsdienst om "den Schepper te verheerlyken, gevonden worden.

Laaten wy menfchen maaken naar onzen heelde, naar onze gelykenisfe, zeide de Heere toen, dat zy heerfchappy e hebben over devisfchen der zee, en oyer het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de geheele aarde, en over al het kruipende gedierte, dat 'er op kruipt. Eindelyk heeft de aarde eenen Heer, die het evenbeeld is des Almagtigen, dewyl hy hier zyn Stedehouder is.

Deeze waarheid, wier uitgeffrektheid en gevolgen wy hier zullen poogen te ontvouwen, is zelfs by het Heidendom bewaard geworden. De Schryver der Herfcheppingen, na de Schepping der waereld verhaald te hebben, tot aan die der planten en dieren, erkent dat de natuur eenen inwoonder van hooger begrip, van kloeker vernuft en van grooter verftand moest hebben, en dat haar een Heer ontbrak *.

Over-

* SanHiirs his animal, mentisque capacius alt te, Deerat ad/wc, 6? quod dominari in cittera posfet; Nxtus homo est.

Ovid. Mmm. I.

Sluiten