Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, /. Onderh. 17

voorzichtigheid zal hunnen aanval wel 'jjg^^ weeten te weeren of te voorkomen ordening. en hunne woede te matigen. Hun gansch gedrag is wyders bepaald aan het tegenwoordige. Het lighaam is hun eenigfte voorwerp. Geen van hun kent zynen oorfprongk noch zynen weldoender. Geen blyk van erkentenisfe; geene fchaduwe'van Godsdienst. De mensch alleen is verheven tot de kennisfe des geenen , wien hy alles verfchuldigd is, en tot de waarfchuwing en vermaning van 'er zich dankbaar over te toonen.- Wy zullen zyne eer waarfchynlyk niet doen beftaan in de ongodsdienstigheid of in eene beestachtige domheid. Wy erkennen het voordeel , dat hem eigen is, dat hy aangefteld is tot het genieten van de vruchten der aarde: maar het is oneindig grooter eer voor hem, dat hy zynen weldoender behaagen, en de hand, die hem met goederen overlaadt,aanbidden kan. Daar is voor den geenen, dien God tot zynen ftedehouder op aarde aangefteld heeft, geen middelweg tusfehen de onaf hangkelykheid , die hem aan het muiten doet liaan, of zynen Opper/X. Deel. B hee?

Sluiten