Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, /. Onderh. 23

ze openbaare hulde, die van de eerfte '2*^ tyden af in gebruik geweest is, en wel- ordeninh. ke alle rechtfchapen harten zoo edel en zoo redelyk geoordeeld hebben, eindelyk die van haare eerfte bron overgegaan is tot alle volken, zelfs tot de geenen, die jammerlykst van hunnen weg afgedwaald waaren, is juist het zelfde dat God van den eerften mensch vorderde. Dus wyzen de Heidenen, zoo wel als de Hebreeuwen, door dien eerften grond van algemeene denkbeelden, ons de gemeene bron aan, waaruit zy voortgekomen zyn; en getuigen gezamenlyk de waarheid van deezen eerften dienst, die de grondüag der openbaaringe is.

*

B 4 'sMEN-

Sluiten