Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, //• Onderh. 29

bosfchen in hun groeven, noch de heesten in hunne venneemgvuldigmge. Alt, VooGDT. men zegt dat alles aan hem onderworpen is, verftaat men dat hy het gebruik van alles neernen, en in alles de orde brengen kan. Dus is ook de mensch Koning der latuur. Het is zyn geluk, dat zonder zyne bemoeyinge, en zonder voorzorge van zynen kant, de visfehen hun voedfel vinden langs de kusten, en alle dieren in de velden, ittdieri hy met alle deeze zorgen belast ware, zoude hy 'er onder bezwykcn. Alle zyn zy begaafd met vernufts en behendigheids genoeg, om in hunne eigen behoeftigheden te voörzien, en om zich zelf te leiden. Geregelde en onveranderlyke voortteelmgen vermeerderen alle dagen de verfcheiden voortbrengfels der aarde. De mensch vindt vernieuwde rykdommcn, zonder dat hy zich met hunne vernieuwinge behoeve te bemoeyen. Maar hy richt hun gebruikf en het ftaat aan hem dezelve te gebruiken of te bewaaren. Hy gaat den oorlog overbrengen in de fchuilplaatfen der wreede dieren, fen roeit ze uit, of bedwingt en temt

ze.

Sluiten