Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d er Natuur, II. Onderh. 31

blyven , ten zy zyne handen dezelve VjJJ»* verwerke en ten nutte niaake. Alle voogdy. , foorten van vogelen en viervoetige dieren komen zich by troepen rondom hem fchaaren, gelyk benden flaaven, altoos gereed om zynen grond te verbeteren, of om hunne fchouders te buigen onder den last, dien het hem behaagt hun op te leggen. Indien het fomtyds gebeurt, dat een meer magt de overhand krygt op zyne begeerte, en op zyne voorzorgen; indien, by voorbeeld, een heir vliegen of fpringkhaanen fterker is dan hy,'dat is omdat hy eenen Heer boven hem heeft, en hy dat gedachtig moet blyven.

De mensch is dan geboren om te heerfchen. Hy, die den fcepter zwaait, enhy, die den herdersftaf draagt, zyn waare regeerders. Verkiezen wy eenen man die zich voor den geringften van alle erkent: verkiezen wy eenen anderen die zyne vryheid afgeftaan, en door de vrees van aan zyn eigen geleide overgegeeven te zyn, zich onder eens anders beltier gefteld heeft; zal men daarom zeggen, dat hy van zyne hoedanigheid van voogd afgeftapt is? Al hadde hy flechts het beltier van eene deur, het

be-

Sluiten