Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 Schouw tooneel

's Mf.n- wezenlyk is: een ander zal ons zeggen Voogd*. wac de band der denkinge en der {toffe is. Och! wat valt het ligt beloften te geeven! Maar hoedanig is, bidde iku, de uitvoering van die grootfche beloften? Wat voordeden, wat licht hebben zy aangebragt? De uitgebreidheid, waarvan Descartes zoo veel geruchts gemaakt heeft , verwart het lighaam met de doordringelyke uitgebreidheid cn met de vaste uitgebreidheid. Maar welk verfchil is 'er tusfchen beide ? Waarfchynlyk het zelfde, dat 'er tusfchen het lighaam en de nietigheid is. Malbranche vond een verrukkend licht in zyne verftandelyke uitgebreidheid. Andere vinden 'er niet dan duisterheden in. Voor Descartes en Malbranche wist men zeer wel , dat de gedachten der ziele gevolgd wierden door de werkingen van het lighaam, en dat de lighaamelyke indrukfels gevolgd wierden door eenige gedachten in de ziele. Descartes en Malbranche hielden ftaande, dat men de ffoffe niet verftond, dat het wezenlyke ftuk was te erkennen , dat die correfpondentïe of gemeenfehap des lighaams en der

ziele

Sluiten