Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, II. Onderh. 43

mcrs voorzichtiger dat wy ons keeren 's Mess naar den kant, van waar ons het licht voogdV. toefchynt, dan dat wy ons onderzoek wenden op den aart der wezens, dat is naar den duisteren kant, naar de fchaduw, waarin de Wysgeeren zoo gaarne wandelen. Nu zyn 'er geene klaarer denkbeelden, geene bekwaamcr om onze ziel te verheffen, noch geene, die minder moeite kosten dan zulke, die zich gezamenlyk in de openbaaringe en in de natuur over 's menfchen heerfchappy opdoen. Als het tyd zal zyn,. om van zyne tegenwoordige heerfchappy over te gaan tot de verwachtinge van een' gelukkiger ftaat, zullen wy desgelyks bevinden, dat de Godsdienst en de openbaare getuigenisfen , de twyffelingen, welken de reden voorbedachtelyk fchynt te vermeerderen, door een veilig licht verdryven.

5s MEN-

Sluiten