Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur,///. Onderh. 49

geboren is, om van alles, wat de aarde 's Men voortbrengt , gebruik te maaken, en voogd*. om alle haare deelen onder zyn bewind te brengen.

1. 's Menfchen voortreftelykheid doet 's Menzich ten eerfte kennen, door de waar- ^^g0^est digheid van zyn hoofd zelf; en door het voordeel, dat de opgcrechte ftand van zyn lighaam hem geeft, 's Menfchen aangezicht is het fchoonlte en fraaifte , dat in de natuur te vinden is. Het recht zyner heerfchappye vertoont zich nergens met meer luister, fchoon het in het overige zyns lighaams met dezelfde weezenlykheid te vinden is.

a. De grootheid, de majefteit heeft De trekken haaren zetel op zyn voorhoofd. De ^gezicht, allernetfte evenmaatigheid ziet men waargenomen in den omtrek van zyn aangezicht, en in het bewerp van alle zyne trekken. De boogen , gemaakt door zyne wenkbraauwen en zyne oogleeden , het oog bevrydende van het zweet, en de kleene ftofjes, die het zouden kunnen verdonkeren, doen het wit van' het oog des te beter affteeken , en deszelfs beweegingen beter

IX. Deel. D zien,

Sluiten