Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, III. Onderh. €i

zicht te brengen op plaatfen die hem jMufl omringen. Maar als hy geheele land- Vooomel ftreeken doorreizen, of dieren, die hem voorbyftreeven, inhaalen wil; aan wordt hy gediend, en zyn togt is die van eenen Heer. Honden, van allerlei foort en bekwaamheid , booren door heggen en ftruiken, door wouden en kreupelbosch, loopen over berg en dal, zwemmen over rivieren en beeken, en fchieten op zyn bevel toe op het wild, dat hy najaagt, of brengen hem met eerbied den roof, die getroffen is door den blixem waarmede hy gewapend is. De kameel, het paard, de os, het rendier en andere dieren, even nut oi om hunne fnelheid, of om hunne lterkte, of om %un geduld, bieden zich beurtelings aan, om den bouw zyner landeryen te bevorderen , en om zynen oogst in te voeren , en hem zeiven te brengen waar hy weezen wil. De rivieren brengen van het eene tot •het andere landfchap eene reeks van fchuiten, ieder van welke drie of vier maal honderd duizend ponden, en veel meer voeren kan. De zee eindelyk maakt hem den toeganek tot alle luchtftreeken ligt. & 5 Maar

Sluiten