Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, HL Onderh. 71

breed is, doet wonderen, als hy doorVJju»de kracht van gereedfchappen, die hem

VOOGDÏ.

beveiligen, geholpen wordt. Dan fchynt niets hem tegen te kunnen houden. Hy verbryzelt de rotfen en doorboort de bergen. Hy beteugelt de rivieren, en weet ze langs nieuwe wegen te leiden. Het yzer en alle metaalen verkrygen de gedaante , welke hy hun geeven wil. Hy komt den weêrftand van fteen en marmer te boven: hy vormt ze als week wasch, het zy hy 'er boogen van wille maaken, om de twee oevers eener wyde rivier te vereenigen; het zy hy ze kromme tot eenen wenteltrap, om alles voor hem in zyn huis toegangklyk te maaken, het zy hy ze tegen elkander legge en de einden over één zette, om in de modderigfte velden, gelyk van Rome naar Brindes, eenen weg zoo De APPi. hard als yzer te maaken, welke nogbe- *he weg. reeden en begaan zal worden, na eenen dienst van twee duizend jaaren *.

Maar mogelyk is 's menfchen hand niet gelukkig, dan als zy op gevoelelooze dingen werkt. Welken weêrftand

* Z'u Misfons reize tiaar Italië.

E 4

Sluiten