Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?2 SCHOUWTOONEEL

•« Men- ftand ondervindt zy niet wegens de VoooDsr. dieren t Deeze weêrftand , verre van 's menfchen hand te onteeren, vermeerdert haare verdientie en waarde oneindiglyk. De hardigheid en zwaarte van het marmer of metaal hebben nooit de hand, die ze verwint, onteert. Hoe weet zy een blok marmer te befchaaven, en daaruit een edel beeld, omhangen met eene losfe kleedy, de trekken van Lodewyk den XV. te doen voortkomen? Het geene zy door haar zelve niet kon verrichten, doet zy met behulp van den beitel en den hamer. Hoe heeft zy durven onderneemen eene klok van dertig duizend ponden honderd en meer voeten van den grond te beuren ? Hoe heeft zy de uitgeftrekte boog van het zuilgebouw der Louvre met eene kroonlyst van twee fteenen durven voltooijen? Hoe heeft zy den zwaaren marmeren Atlas op den top des achtergevels vanhetftadhuisvan Amfteldam weeten te krygen? Zy heeft de hevels, de katrollen, de kapftanders en andere werktuigen, in welken eene zeer kleene kracht een zeer groote te boven gaat, te hulp genomen. Met deeze hulpmiddelen verwint 's menfchen

hand

Sluiten