Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, IlI.Onderh. 73

hand alles, wat haarwederfiaat; endee- 'scM*Nze foort van toovery, waarin zyne eer voo£DY. beftaat, onderwerpt de zwaarfte en onbeweeglykfte klompen van itoffe aan de kleene kracht van zynen arm. De woestheid der wilde dieren, dienende om de ganfche natuur te bevolken, zonder dat de mensch 'er in voorzie, belet 's menfchen hand niet dezelven onder het juk te brengen , en 'er zyn voordeel mede te doen, als hy ze noodig heeft. Het is waar dat zy zwak is: zy zoude den tand des tygers niet kunnen wederftaan. De olifant zoude haar metéénen flag van zyne fnuit verbryzelen: indien zy den kameel den kop in ftukken poogde te Haan, zoude zy 'er zich niet in ftaat toe vinden. Die hand echter weet den leeuw en den tyger in kooijen te fluiten. Zy brengt de olifanten van de eene naar de andere waerelditreek over. Zy zal een' talryken hoop van deeze groote dieren, uit het diepfle van Spanje, tot in het hart van Italië dry ven, gelyk zy eene kudde fchaapen van de eene in de andere weide dryft. Indien zy de Rhöne op haaren weg ontmoet , hoe zal zy den fchrik ontneemen aan het dier, dat fchroomt voor ecneleE 5 ment,

Sluiten