Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, III. Onderh. 81

vanren en in het hoofd kreegen on * Men-

VdtUCU , til O SC HEN

zich eenen naam te maaken gelyk ae VooGD5r. Wysgeeren, door hec uitvinden van ftelfels, of haar leven doorbragten met twisten gelyk de knorrige Overnatuurkundigen, die altoos met elkander overhoop liggen? o Wonderlyke bezigheid! Noch de klagten, die zy doei! over de Voorzienigheid, noch de aantrekkingskrachten , noch de draaikringen , waarmede zy het hoofd gaerne breeken, hebben ons voorzien met het o-enot van eenen duim breed lands, van te voren onnut. De gemeenfte arbeid is in tegendeel het eerfte behulp van alle onze onderneemingen , en rechtvaerdigt tastbaarlyk de belofte, welke God den mensch in de H. Schrift doet, om alles aan zyne heerfchappy te onderwerpen. Dus doet de hand der Vrouwen meer eer en nut aan de maatfchappy ,dan het hoofd van vecle Wysgeeren.

Indien wy vervolgens overgaan tot den verfchciden arbeid, die ons het yzer verfchaft en fmeedt, en ons huizen timmert en klederen maakt, dan zullen wy overal nieuwe trappen van volmaakt-

IX. Deel. F heid

Sluiten