Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 Schoüwtooneev,

scH^r* he,ld Sewaar wor<fen: maar zonder deVoogdy. zeiven tegenwoordig te doorloopen,zal het genoeg zyn hen allen te begrypen in ééne aanmerkinge, die aan den arbeid van alle deeze dingen gemeen is: , deeze beftaat daarin, dat in alles, wat 's menfchen handen maaken, de algemeenheid van het uitwerkfel hem dealgemeenheid zyner heerfchappye vertoont. Laaten wy nog eenige van zyne minst moeijelyke werkingen neemen. Ik zie eene hand , die met een zwart vocht eenige losfe trekken op het papier teekent. Dit papier brengt, zoo verre zy wil, of een verzoek of een bevel over: en eenige teekens van drie of vier minuuten arbeids kunnen dienen, om verlïand te houden tusfchen menfchen, die door duizenden van mylen van elkander gefcheiden zyn, of den twist van twee huisgezinnen, die over het bezit van eenig landgoed pleiten, beflisfen door eene wet, die al voor twee duizend jaaren de zaak beftist had, of de beide einden der waereld doen famenfpannen tot de uitvoeringe van het zelfde voorneemen.

4- Deeze laatfte berichten, door welken

Sluiten