Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, III. Onderh. 91

den in hun verblyf vallen, van muggen, ^ Mendie de nabuurfchap der wateren zoeken, VooCBY.. om'er haare eitjes in te leggen; vanontelbaare wurmen en gekurven diertjes, die ten dienfte der visfchen in het ilib krielen, langs de kusten, in de inhammen, onder de wortels der boomen of der rotfen, in alle gaten en holen, in de graften , en in 't algemeen in plaatfen, waar het water ftil ftaat of weinig bewogen wordt: in alle deeze fchuilplaatfen onthouden en verfpreiden zich de gekurven water-diertjes: en de visfchen komen ze zoeken. Maar federt het verbod van de vischvangst, zyn de visfchen zoo krachtig vermenigvuldigd, dat de gronden der rivieren, waarheen zy zich begeeven, verre van ze te kunnen voeden, hen niet kunnen bevatten noch bedekken. Deeze wateren, op de wederkomst der warmte verminderd, laaten gcheele hoopen van visch op het drooge liggen: zy verrotten; en hunne vruchtbaarheid wordt befmettelyk voor ons.

De menfchen moogen het maaken zoo zy best kunnen. Laaten zy zich van de befmette pkmtfen verwyderen. Men

moet

Sluiten