Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 SCHOUWTOONEEL

,moet de onrcchtvaerdigheid niet billyVqocdv. ken, om het gemak der menfchen. Laat ons met onze hervorminge voortgaan, volgens de denkbeelden van den zeer wyzen Pythagoras, en de Brachmannen zyne navolgers. Wy moeten niets ten halve doen: laaten wy, by het verbod van vischeeten, zonder genade voegen, dat men niets, dat van de dieren der aarde voortkomt, mag aanraaken.

Voortaan zal de wol de fchaapen kleeden, en niemand anders. De melk van de koe zal alleen voor haar kalf zyn. Het ei zal van het hoen niet weggenomen worden. De mensch zal het eeten van vleesch en bloed aan den eeuw overlasten. Het is des redelyken menfchen waardig, geen gebruik te maaken van de huid noch van devryheid der beesten, die, de reden niet hebbende, zich niet kunnen verwceren. Het vlas en katoen zullen hem genoegzaam van klecderen kunnen voorzien. Laat hy een ftuk van eene plank onder zyne voeten binden, om ze voor allen aanftoottebevryden. Hyzal, als hy zich maatigiyk -aan de planten bepaalt, al

het

Sluiten