Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96* SCHOUWTOONEEL

XS"" de' dat God gefchapen heeft, is derhal. Vsogdt. . vc niet omdat hy iets overweldigd heeft;

maar omdat God hem alles heeft gegeeven. God is oorzaak van 's menfchen rechten , gelyk hy oorzaak is van deszelfs behoeftigheden. Hy is het van die geenen, welke de fchuldeloosheid verzeld zoude hebben, en van anderen , die de ftraf der onhandigheid zyn. Hy zendt hem op de aarde met honger en dorst,met gevaarenenziektens, zonder kleederen, zonder wapens; dit zyn zyne behoeften. Maar hy heeft hem zinnen gegeeven, om te onderfcheiden alles, wat goed is, zonder hem te zenden tot zyne reden, die 'er niets van weet: hy heeft hem handen gegeeven, om alles , wat hem voeden, geneezen en verdeedigen kan, aan te grypen en te vormen : hy heeft hem eene maag gegeeven, om te verduuwen het geene de mond geproefd heeft. Dus wordt hy, in den ftaat van eene volkomen naaktheid, van alles voorzien. God toonde hem de overeenkomst, welke hy gefteld had tusfchen zyne werktuigen en alles wat hem omringt: hy heeft hem, door allerlei behoeftigheden,

aan-

Sluiten