Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, IILOnderh. 97

aangezet tot de oeffeninge van zyne ver- '* Men« rnogens. Weshalve heeft hy hem zicht- voogd*. haarlyk gefteld tot bezitter der aarde; en het is alleeri zyne heerfchappy, die de orde, die door de regeeringloosheid om verre geworpen zoude worden, op dezelve onderhoudt. Maar hern, door eene zoo waardige heerfchappy, verheffende tot de eere van zyne gelykehisfe te draagen, heeft God, gelyk wy ,' als het tyd is, zien zulleh, het gebruik van deszelfs vermogëns gematigd door het geweeten of het gemoed. Dezelfde bevinding, die hem heeft doen bemerken dat hy op de aarde was, om haar te bezitten, leert hem dat hy die heerfchappy met andere menfchen deelt, dat hy 'er zelfs het genot niet van kah neemen, zonder hunne hulpe 5 en dat Zy alle dezelfde rechten hebben als hy, dewyl zy allen door hun verftand en hunne werkzaamheid, zoo wel als hy, evenbeelden zyn van het Wezen, dat alles regeert.

Het is volftrekt waar, dat, gelyk de leeuw, zyne klaauwen ziende, zyn beroep leert, en zich niet voelt tegenhouden dooreenige wet,die hem beteugelt,

IX. Deel. G de

Sluiten