Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur,///. Ondtrh. iai

gebondenheden , die in eene eeuwe 's Men heerfchen , oordeelen door de wet- y^BY; ten , waartoe zy gelegenheid geeven. God had Adam volle magt gegeeven over de goederen der aarde, en over de dieren der drie elementen. Kaïn hield zich bezig met de teelinge van de vruchten der aarde , en Abel met de veeweiderye: waarfchynlyk leefden zy beide daarvan, naardien zy 'er beide hunne erkentenis over betoonden, door de fchoonfte vruchten, met het beste, dat onder de kudde te vinden was, aftezonderen en tot eene openbaare offerande te befteeden. Zie daar het beginfel der heerfchappye en der aanbiddingen , die federt altoos achtervolgd zyn.

Verre van Noach een uitgeftrekter magt dan Adam te geeven, vernieuwde God hem de magt, welke hy den eerften mensch gegeeven had, namelyk, het vrye gebruik der landdieren, der vogelen en visfchen; maar hy vernieuwde het met bepaalinge. Noach het gebruik van het vleesch der dieren toelaatende, verbood hy hem hun bloed te eeten. Waar toe kost die bepaaling dienen ? Zy ftrekte ter beG 3 dwin-

Sluiten