Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, ULOnderh. X07

weêrftand biedt, te verpletten en grof ^«t- ' te breeken. vóogdï.

Alle volgende tanden, die te famen, ten getale van zestien , gemeenlyker ££™dne'£ achtien en fomtyds twintig zyn, hebben eene breede vierkante oppervlakte. Men noemt ze' kiezen, baktanden, of maaltanden , omdat de bovanfte, zich op de oppervlakte der benedenfte zettende , zichtbaarlyk gemaakt zyn om te vermaalen. Het uitwerkfel deezer fchikkinge is de brceking fyner te maaken, naarmaate dat de fpyzen onder breeder molenfteenen, om zoo te fpreeken, voortfehieten , en het punt naderen , Waar de kakebeenen, aan elkander vast zynde, krachtiger werken.

De fnytanden, die zich eerst vertoonen, fnyden het geene, waarop de andere zich zullen oeffenen. De hondstanden doorbooren alles, en doen het werk ten grove. De maaltanden verbryfelen het 'verders , en befpaaren , door eene genoegzaame kaauwing, aan de maag der arbeid, die zy te veel zoude hebben op brokken, die alleen in groote Hukken gebroken zouden zyn.

Alle die deelen zyn van kennis ver-

fto-

Sluiten