Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HO ScHOUWTOONEKL

schen** eene ftmP'lcrit'ge beweeging, welke meri VoocDï-i hoesten heet. Het is niet ligt te befeffen h dat de Schepper, hoe gevaarlyk het zy dat 'er het minfte lighaam in de longepyp valle, evenwel voor alle fpyzen, welken wy nuttigen; den weg, dienzy neemen moeten öm in den flokdarm en in de maag te komen ^ over de opening van de longepyp bereid heeft. Maar, door eene kunst ; wier ftoutheid den Vinder van alle werktuig-kunde waardig is, heeft men boven op de longepyp eert ophaalbrugje of klepje, dat opengaat om doortogt te geeven aart de lucht, het zy ze door de inademing naar de long gaat* of'er door de uitademing uitgaat; maar dat neervalt , en de opening der pyp het fluit, zoo dra het minfte vaste deeltje, of het minfte drupje vocht, aich voor den flokdarm vertoont. De grootfte verwondering en kunst deezer voorzorge is ^ dat het kleenfte ftukje fpyze* in zynen nedergahg, de zenuwen vari den wortel der tongè drukt $ welke drukking altoos gevolgd wordt vari het redervallen van de klep öp de longepyp , eer het voedfel of de drank ser bykomt;

Maar

Sluiten