Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur,///. Onderh. 113

tot Gods eenig beeld, dat op de aar- 'a Men*

. ° SCHEN

de is. Voogdï.

De fraaiheid en nuttigheid der fpraake beftaan niet in het geraas, maar in de algemeenheid der beteekenisfe. De mensch kan zyne gedachten zeer verfcheidenlyk uitdrukken. Philocietes , met zynen voet op de plaats wyzende, waar Herkules pylen waren, deed daar door zekerlyk een ftuk van ongetrouwheid aan zynen vriend , dien hy beloofd had aan niemand te zeggen waar hy zyne pylen gelegd had. Indien zich te doen verdaan het zelfde is als fpreeken, kan men met den voet, met de handen , met de oogen , en mee het hoofd fpreeken. Schynt een man verrukt van blydfchap , of neêrgeflagen van droefheid; hy heeft ons alveel daar van gezegd, eer hy den mond geopend heeft. Zyne oogen, de trekken van zyn aangezicht, zyne gebaarden , zyn gansch gelaat komen met zyne gedachte overeen, en geeven ze zoo wel te kennen, dat wy ze duidelyk genoeg verdaan. De mensch is een redenaar van het hoofd tot de voeten. Alle zyne beweegingen zyn aanduiden-

/X. Deel. H de:

Sluiten