Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H4 ScHOUWTOONEÉt,

scheT' de; ,zvne uitdrukkingen zyn oneindig, Voogdy. gelyk zyne gedachten; en wy hebben elders genoegzaam waargenomen , dat zyne teekens, zyne feinen, zyne aankondigingen , zyn fchrift, zyne verfcheiden gedenkteekens zich naar alle plaatfen uitftrekten, en zyne voorneemens aan de veerite nazaaten bekend maakten. Maar zyne ftem neemt, als zy wil, de plaats deezer teekens : en zy doet niet alleen zoo veel als deeze teekens; maar het geene, dat zy alle tefamenniet kunnen uitdrukken, doet fy alleen zeer duidelyk verftaan. Zy is het buigzaamfte aller werktuigen, en door de wonderbaare verandering der geluiden, waarmede zy het oor treft is zy het gemakkelykfte middel om een vervolg van teekens te vormen, en daaraan een vervolg van gedachten vast te maaken. De gedenkteekens van de geboorte eens Kinds, dat Heer cn Zab>maaker des menfchelyken geflachts zoude zyn, kunnen van eeuvve tot eeuwe de aandachtige verftanden bezig houden , met te onderfcheiden wat zy bcteekenen en wat zy zeggen willen. Maar een Prediker zal, in tegenwoordig-

leid

Sluiten