Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'3 MZN-

FCHEN VOOGDY.

1*5 Sc H OU WTOONEEL

om zyne verfcheiden gedachten, zyne voorneemens en overleggingen te kennen te geeven aan alles, wat hem omringt, en dezelve mede te kunnen deelen aan de geenen, die verre van hem zyn , of na hem zullen komen ; wie kent daarin zegge ik , het eenigfte beeld van God op aarde niet ? God «preekt inderdaad in de ganfche natuur, die alleen gefchapen is, om zyne voorneemens en oogmerken bekend te maaken. Vruchteloos zouden wy toticmant zeggen, dat wy hem goed willen doen, a s wy hem geen woord houden: maar .als wy hem dienst doen in een' dringenden, m een' hoogen nood, fpreekt onze dienst. Onze vriendfchap is dan waarlyk welfpreekende. Die man bemei-Kt dat men hem bemint, zonder dat men het hem doe verftaan door plig* Plegingen., of door woordelyke verzekeringen. Alles, wat wy van de be' chouwinge der natuur aangemerkt hebben, en alles, wat wy 'er by kunnen voegen is flechts eene achtervolging van •wcldaaden, eene leerzaame reeks, eene keten van gedenkftukken en eetuigemsfen van heilzaaame waarheden.

De

Sluiten