Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, IV. Onderh. 127

te bevroeden, zal weinig van eenen s Mew-

1~ u 1 ' SCHEN

droom vericheelen. Voocoy.

Vertoon aan Defcartes eenen anauas, varsch van den Meel gefneeden, er» volkomen ryp. Verzoek hem het inwendige van die vrucht, welke men onlangs voor de eerftemaal in Europa heeft beginnen aan te kweeken, wel te onderzoeken , eh u te zeggen welken fmaak zy moet hebben. Men heeft recht omalies te eifchen van eene reden gelyk de zyne,die alles bevat,alles verklaart, Zy heeft uit het denkbeeld van eenegelykaartige ftoffe , in beweeginge gebragt , de Wording der waereld , het rechte maakfel van de vaste- en dwaalfterren, het kunltig geitel van 's menfchen lighaam, de dieren en planten, met één woord het heelal kunnen doen voortkomen; en omdat zy zeer net de oorzaak weet, weet zy ook, by wyze van gevolg, het maakfel der levende en groeijende wezens, die 'er uitwerkfels van zyn. Het zal Defcartes dan niet moeijelyk vallen de werkkunst van het fpruitje, dat in het zaad van den ananas zit, te verklaaren en u voor af te zeggen, welken fmaak, en welke hoedanigheid

Sluiten