Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, IV. Onderh. 137

dig itelfelgefmeedhad, beloofd hebben- '« Mekde, verlaat de aarde zonder iets uit te VooGDya, werken, en laat zyn huisgezin in een' beklaaglykeniïaat. Leibnits, in zyne denkbeelden belloten, brengt de monades [ondeelen~] of harmonia prajiabilittt \yoorpefchikte overeenftemming] voort. Defcartes heeft, in zyne reden, het goud en het yzer uit eene gelykaartige (toife zien voortkomen: Boerhave, integendeel , heeft door honderd tasrbaare famenitellingcn bevonden, dat iets,'t welk geen goud is, nooit goud wordt, en dat het kwikzilver nooit zal ophouden kwikzilver te zyn.

Schoon de mensch aireede veel verfchuldigd is aan zyne zinnen, aan welken hy alles, juist wat hy kan weeten in de orde des hemels, op den buitenkant en tot in de ingewanden der aarde , te danken heeft ; zie hier nog , nieuwe gunften , welken hy door het zelfde middel ontvangt, en die met de vorige te vergelyken of daar zelfs boven zyn. Is hy de wetenfchap van alles, dac op de aarde gebeurd is, federt dat zy bewoond is geweest, mitsgaders alle die vcrmakelyke lesfen dergefchiedenisl 5 fe,

Sluiten