Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'I42 SCHOÜWTOONEEL

*s Men- gehouwen is uk defteilfte rocfen der AlHeer. Pen of van Madagaskar (V), en uitzilSCbappy. veren bellen, wier fïoffe uit Duitsland of uit Peru komt. De papegaai, welke men by dat kind gezet heeft in eene koperen kooi, om het te vermaaken, is het zelve toegezonden van St. Domingo of van Zanguebar: het metaal der kooi is meer dan zes honderd voeten diep in Dalekarlië uit de ingewanden der aarde gegraaven. De pluim , die het op zynen muts draagt, is getrokken uit de vleugels van den' ftruis, die zich in de woeftynen van Nigrrrïë, of van Zaara (b~) onthoudt.

Als wy Hechts een' kleenen maaltyd doen, hoe veele landfchappen twisten om de eer om ons den wyn, die onzen dorst zal lesfen, te verfchaffen ? Lust ons liever een kop warmen dranks, Kanada levert ons zyn vrouwenhair (c); de Caraques hun cacao en banilles; Sina

en

(«) Een van de grootfte eilanden der waereld Beoosten Afrika.

(*) In het hart van Afrika.

(c) De Franfchen trekken dit kruid als thee in het water; en dit aftrekfel is by hen van eeu geneesmiddel een gemeene drank geworden.

Sluiten