Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, V. Onderh. 143

en Japan hunne thee, en Arabië zyne 's Mrwkoffy. De bitterheid , die in deezkruiden en zaaden is, zal terflond ge- schaïp^ temperd worden, door het aangenaame zout van het riet, dat in Martinique of in Cayenne wast. Het kopje , waarin wy dit vocht fchenken, wordt ons toegezonden van Meaco QcP), of van Nanking (7 ), of uit Saxen of van Chantilli. Voor zulk eene vergangkelyke noodzakelykheid, brengt de mensch de goederen der vier waerelddeelen by eikanderen; en dit kan gefchieden , zonder dat hy de maatigheid in het allerminlte te buiten ga.

Ik verkorte de ontelbaare mèehigté zyner behoeftigheden en vermaakelykheden , met te zeggen dat hy, dezelve in den hemel of op de aarde overziende, alle punten van den kloot kan onderfcheiden, door zoo veele verfcheiden gaven, die zy in zynen fchoot werpen. Dit is de aangenaamfte wyze, om zich zeiven eene Aardbefchryving te maaken, en tevens eene be-

zig-

(a) Groote Stad van Japan. (V) Groote Stad van Sina,

Sluiten