Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, V. Onderh. 155

welk goed is hem waarder en dierbaarer. Men. dan zyne Vrouw ? Het is desgelyks d> maaci'chappy en het gezonde veritam scha^ï. beledigen, als men hecland vervult met booswichten en elendigen, die noch beroep noch beltaan noch opvoeding hebben : weshalve bederven de echtbreuk' cn de hoercry de vermaakelykheden, en vernietigen haar einde. Alles op aarde is den mensch gegeeven : maar alles, wat inden mensch is, is aan de reden en aan eenen regel onderworpen. Wy zullen op zyn' tyd zien dat deeze reden, zoo wel als het geweten, dat haar verzen:, niet overgegeeven is aan de gcvalligheid haarer eigen beflisfingen, noch aan de regels haarer inbeeldinge. Zy is zelf haar eigen licht niet. Zy is in het eerst beftierd geworden door geboden , aan de eerde menfchen gegeeven. En ledert dat de Zaligmaaker in de waereld gekomen is, vindt zy haar richcfnoer en eene volkomen gerustheid in de eenvoudigheid des geloofs, in de predikinge des Evangeliums.

's MEN-

Sluiten