Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, VII. Onderh. 165

die buiten hem zyn. Wy hebben nog *s Men- • niet anders gezien dan de dienaars, verordend om hem rekenfchap te geeven, schamv. om hem te waarfchuwen, of om zyne bevélen uit te voeren. Laaten wy tot den Voogd zeiven komen. Dit is 's menfchen geest. Laaten wy ons bepaalen tot het geene, dat mogelyk en nut is daarvan te weeten.

Alles, wat op aarde is , wordt geregeerd en beheerd door 's menfchen lighaam. Maar 's menfchen lighaam dient en werkt onder het bewind en opzicht van zynen geest, die dus de betHerder van alles wordt. Een Koning is geen wezenlyke Koning, of heeft flechts den blooten naam van Koning, als hy de magt en kracht niet heeft, om zich te doen gehoorzaamen ; noch het verftand en het overleg om te oordeelen van alles,, wat hy in orde brengen en houden moet; noch de vrye keur om de bekwaamde middelen daartoe te beraamen. 's Menfchen geest moet dan , om zyne heerfchappy te voeren, eene krachtige werkzaamheid hebben, om alles, wat onder zyn gebied behoort, aan zich te onderwerpen; een genoegL 3 zaam

Sluiten