Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per Natuur,VIL Onderh. 169

hermaakt hy het geene ontfteld was, en herftelt de orde, waar zy verzwakt is.

Heer-

Wy zullen niet zeggen dat de mensch schapby. de Almagt oeffent, gelyk God. Dat zoude eene godslasterlyke leugen zyn: de mensch is geen Schepper. Hy kan niet anders dan de ftoffe, welke hy gemaakt vindt,fchikking en gedaante geeven. Maar is 'er in onze taal een woord, bekwaam tot uitdrukking van het vermogen, dat de mensch heeft, om allerlei nieuwigheden op de aarde voort te brengen, en het goed , dat hy 'er van te vooren op gebragt had, te onderhouden , dan zal dat woord het tafereel van 's menfchen magt en het kort begrip zyner heerlykheid weezen, zynde het zelve de uitdrukking van het . v geene hem naast by den Schepper brengt.

De Arbeid is het woord, dat wy Dcarbexd. zoeken, 's Menfchen arbeid gaat over alles, wat de aarde in haaren kring bevat: hy is dan Gods beeld. De arbeid is niet anders dan de oefFening van die vruchtbaare werkinge, waardoor hy eene reeks van nutte gedachten vormt, of door welke hy verfcheiden uiterlyke L 5 wer*

Sluiten