Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, VUL Onderh. 173

gen meest begunftigd had, zoo lang de jmh* verleiding der rykdommen en de dron- ReeR_ kenfchap der vermaakelykheden hem schappï. niet warsch van haare leeringen maakte. Zy is het, die van eeuwe tot eeuwe nutte vernuften en fchrandere arbeidslieden gemaakt heeft. Maar gelyk God, den mensch deel aan zyne magt geevende, hem de Almagt geweigerd heeft; dus heeft hy ook, hem zyner wysheid deelachtig mstakende, en hem eene groote bekwaamheid om te weeten en uit te vinden geevende, hem nogthans eene kennis, die onbepaald is gelyk de zyne, onthouden.

Hy heeft hem verheven tot de eer om te regeeren, om. het geene dat in zyn verblyf gebragt is in eene bekwaame orde te fchikken, om zynen geest en zyne handen te oeffenen; maar hy regeert en fchikt dingen, die gemaakt zyn. Hy kan derzelver getal , maaten, werking, deugd en eigenfchappen gade liaan. Door nieuwe famenvoegingen, en fcheidingen , of door nieuwe fchikkingen , kan hy geesten en lighaamen aan het werk helpen. Hz kan, om zoo te fpreeken., eene

nieu-

Sluiten