Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur,VIII. Ondtrh. 175

de gefchapen dingen bekwaam kan maa- 's Menken, is het rechte voorwerp der men- s£*^_ fchelyke hervoortbrenginge , en der schaft. menfchelyke weetenfchap. Zoodanig is dan de maat van 's menfchen werkingen, zoodanig zyn de paaien zyner kundigheden. Gelyk het eene groote eer Voor hem is zoo fraai zoo deftig bevoorrecht te weezen en deeze rechten te oeffenen, vergrypt hy zich aan den anderen kant op eene befpottelyke wyze, als hy beliraat te redeneeren, zwarigheden, tegenwerpingen te opperen, en ftelfels over voorwerpen, die buiten zyne werking en weetenfchap zyn, te fmeeden. Bayle is befchouwender ■wyze een Manichéer geworden: Locke was niet verre van het gevoelen der Materialisten; Newton byna een Arriaan : en veele overnatuurkundigen worden Deïsten , door buitenfpoorig te redeneeren over den aart der geesten en lighaamen , over Gods natuur en over de orde van zyne befluiten. Alle zeggen zy ons, om de ltoutheid of de vreemdigheid hunner gevoelens •te verfchoonen, dat zy alleen met de zuivere reden te raade hebben gegaan,

veel-

Sluiten