Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1/8 ScHOUWTOONEEL

's Men- Op welke wyze, vraagen zy, ziet de Heb*- mensch de waarheid ? Hoe verkrygt schai'ïy. hy zyne weetenfchap? Is zyn verftand een fpiegel, waarin de waarheden zich komen maaien? En hoe begrypt men dat een verftand een fpiegel zy? Ziet hy de waarheden in God , in wiens zelfftandigheid zy onveranderiyk zyn ? Brengt hy, als hy ter waereld komt, met zich eenen fchat van algemeene. waarheden, die het geene, dat wy natuurlyk verftand of den grond van onze redenkavelingen noemen, uitmaaken? Of by aldien ons verftand niet anders doet, dan het geene wy in het byzonder door onze zinnen leeren, algemeen te maaken, en op alle andere gevallen uitteftrekken, hoe of met welk recht zal hy dan meer uitgeftrektheid brengen in zyne oordeelen, als 'er is in de altoos byzondere berichten , die zyne zinnen hem gedaan hebben.

Deeze vraag over den oorfprongk onzer weetenfchap, zal ik beantwoorden met eene vraage, over de mededeeling onzer werkzaamheid, in de verfcheiden leden onzes lighaams. Hoe brengen de dierlyke geesten, zoo zy'erzyn, hunne

wer-7

Sluiten