Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l8o ScHOUWTOONEEii

ÏÜST 5ef!d' dat een Pak zyle, dat in een der" Heer- bekkens van de ichaal ligt, zich verhefschappï. fe en waterpas ftelle met het ftuk yzer, dat in het ander neêrflaat? Dan moet de' beweegende kracht van het zelfde gewigt zyn, en dezelfde ruimte als de bewogen kracht doorloopen: laat 'er, by voorbeeld, over en weêr een pond gewigts weezen, en de doortogt van een halven voet voor het pond zyde, dat neêrflaat > zoo wel als voor het pond yzer, dat opgaat. Dat is onze tuigwerk- en weegkunst : wy hebben 'er geene andere te Mexico, in Turkye, of in Japan. Maar alles gaat anders toe in de tuigwerkkunst des menfchelyken lighaams.

Vooreerst kunnen wy niet begrypen^ wat de werking van eenen wille op de harfenen kan zyn. Welke vervolgens het vocht zy, dat het bloed aan de harfens verfchaft, door het welk de harfens alle fpieren des lighaams in beweegiuge brengen, en wiens uitputting gevolgd wordt van vermoeidheid der leden , of van weigering van verdere werkinge; het kan niet anders dan onbegrypelyk fyn weezen, naardien het den klomp des bloeds, waaruit het voortkomt ,

Sluiten