Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per Natuur,'VIII. Ouderh. 185

den Europeaan ; gelyk hy hen beide 's Menvoorzien heeft van twee beenen, be- heerkwaam om hen van de eene naar de an- schapïï. dere plaats over te brengen, door eene heurtlinge beweeging, welke zy zich zeiven kunnen geeven als zy willen , zonder dat zy 'er iets van verftaan.

De vermeende zwarigheden, welken Montagne, Charron, en andere Pyrronisten op eene gemaakte, wyze op elkander gehoopt hebben, om onze bekwaamheden en gaven te verminderen % èn om alles in ons, tot zelf de, erkentenisfe toe, te vernietigen, zullen ons nimmer beletten des Scheppers oogmerken in de gefchenken, welken hy ons gedaan heeft , duidelyk te bemerken. Wy hebben eenen man zonder armen gezien, die zyne voeten geoeffend had tot fpinnen, en voor yders oogen zeer, fyn garen fpon. Kan deeze vreemdigheid, die. elk nog heugt, iemand met recht doen zeggen, dat de beenen niet gemaakt zyn om te gaan \ maar dat wyze liever willen doen dienen tot dat gebruik dan tot fpinnen? Veele menfchen vinden den neus een' bekwaamen fteun yoor het werktuig, dat hun gezicht beM 5 ' hulp-

Sluiten