Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï86 SCHOUWTOONEEL

'iSM»», hulpzaamis. Zal men daarom zeggen,

5chen J,._ J • , ~

Heer- «at de neus met gemaakt is, om door schappy. den reuk te oordeelen wat de mond moet inlaaten of weigeren, en te oordeelen van de verdorvenheid der lucht, welke wy moeten myden in te ademen ? Het kan gebeuren, dat wy het vermaak van kleene voeten en eene vry hooge geftalte te hebben, ftellen voor de genoegte van gemakkclyk te gaan: het kan gebeuren, dat men zich gaerne twee duimen hooger wil verheffen, door eene pen onder onze hielen gezet, of dat wy gevaar loopen om ons te verminken, door het einde van den voet te knellen, gelyk de vrouwen doen in zekere landen, waarfchynlyk in China. Maar fchoon zy het voordeel van te gaan daardoor fchynen te verachten, belet zulks ons niet de algemeene verordening daarvan te bemerken. Desgelyks heeft men zeer geestige volken dienftig zien oordeelen , den Ouderen toe te laaten zich te ontdoen van de Kinderen, die zy te veel meenden te hebben, door dezelven terftond na hunne geboorte te dooden , of te vondeling te leggen, of zie.h daarvan in 't vervolg

Sluiten