Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, VIILOnderh. 187

vole te ontlasten door zoogenaamde '* Men. godsvruchtige offeranden. Dir werd HeeR. toegelaaten door de Grieken, de Ro schapsï. meinen , en alle Kananyten , die in zekere gelegenheden hunne kinders of verkoften of aan den Moloch offerden. Maar is het daarom minder waar, dat de liefde der ouderen voor het welzyn en de behoudenis hunner kinderen een deel des natuurlyken verftands is? De traanen, welken het mededoogen den ouderen toen deed ftorten , en de zorge, welke men droeg om het bewecglyke gekerm en jammeren deezer tedere flagtofferen door het geraas vaii trommen te verdooven, gaven de gevoelens der natuur klaar genoeg te kennen , en ontdekten in die averechtsgodsdienftige ouders dezelfde menfehelykheid, als in de geenen, die dit gebruik verfoeiden.

Men weet dat de Chineezen, niet min verkeerdelyk godsvruchtig, vry gemeenlyk hunne goederen maakten aan een genootfehap van Bonzen, en hunne ftokoude ouders van honger en kommer lieten fterven. Die onnatuurlyke grillen kunnen uit de verleidinge eener

fchyn-

Sluiten