Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, IX. Onderh. 193

'sMENSC HEN

HEERSCHAPPY,

Beweezen door zyne inbeelding.

Negende Onderhoud;

Gods voorneemen in de maate des *s Menlichts, welke hy ons toegedeeld heeft, s™^_ openbaart zich ook door de twee be- scham*. hulpfels, welke hy het menfchelyk verftand tot fteunfels heeft gegeeven; ik meen de inbeelding én de geheügenis.

De helft van ons wezen is lighaam; De inbeei. en onze meeste werkingen hebben be- din£' trekking met eenige der lighaamen, die ons omringen. Opdat wy niet in verzoekinge gebragt zouden worden, om onzen ftaat en onze 'banden te verhaten, en ons voor den tyd overtebrengen in eenen ftaat van zuivere verftan-

IX. Deel. N dé-

Sluiten