Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, IX. Onderh. 197

femme des roependen ih de woeftyne 's Mente maaken. Men vindt eene foort van ^eermenfchen, die niet anders fpreeken dan schappst. om de reden meer uitgeltrektheid te geeven, en om dé krachten des menfchelyken verftands te vermeerderen. Als men die fchoone beloften hoort, zoude men zeggen, dat het vernuften van eene hooger orde, van eene veel beter getemperdheid dan die van het gemeen waren , en dat hun verftand veel fterker dan het onze was. Maar hunne kunst beftaat in zich binnen fchraale denkbeelden, die van alle tastbaar cieraad ontbloot zyn , te befluiten ; in het behulp der geheugenisfe en der geleerdheid te verwerpen; in de welfpreekendhcid der beelden en ' de geringfte gefchenken te verfmaaden , als of de gezonde reden niet met de bloemen der rederykkunst kon beftaan. Wy zullen zien, hoop ik> als wy van de rechte redeneerkunst fpreeken, dat de gezondheid en de kracht van ons verftand niet in deeae afzonderingen beffaat. Zy , die het door dit middel fterker en ryker meenen te maaken , verzwakken en verarmen het deer-

N 3 lyk,

Sluiten