Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuuu, X. Onderh. 203

's MENS C HEN

REGEERING,

Beweezen door zyne Geheugenis.

Tiende Onderhoud.

Dc inbeelding is de eenigfte hulp niet, -s menwaarmede God. de reden heeft willen SCHEN fterken en verfraaijen. Hy heeft 'er het geheugen bygevoegd; en door dit nieuwe vermogen , toont hy nog byzonderlyker 's menfchen roeping , welke is, kennis te neëmen van alles , wat op dc aarde omgaat, en boek te hou-, den van alles, omdat hy vóogd overalles is, en eik ding op zynen tyd te werke moet ftellén.

Dc dieren zyn zekerlyk niet zonder eenige geheugenis. De beesten , die in de onafhangkelykheid moeten leeverr

en,

Sluiten