Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bE-k Na tuur, X. Onder h. 209

het befluit, dat hy uit zyne redeneerin- 's Mengen opgemaakt heeft. Door behulp van éénen ftokregel of één woord , dat kjnc. zy hem op zynen tyd te birtnen brengt ^ befpaart zy hem eenert nieüwen twist en poogingen, onnoodig te herhaalen. Daar vindt hy, in alle gelegenheden j de lyst of de tafel der wet,die ieder 00genblik zyn gedrag; en zyne Werkingen moet richten.

Hoe kan het weezen dat één énkel hoofd zoo veele verfchillende denkbeelden in orde kan brengen? dat niets in dat pakhuis verlegd wordt, als hy hei nu en dan met zyn gezicht Hechts eens doorwandelt: "want daar, gelyk elders, houdt 's meesters oog alles in orde*

Maar hy vindt in zyn geheugen éeri gemak , dat men in andere pakhuize* niet kent. In deeze moet men dikwerf veele dingen overhoop haaien, öm te vinden wat men 1 zoekt; Men moer ten minfte de briefjes of merken der pakken en baaien nazien , om te weeten wat men moet hebben. In de geheugenis gaat alles op eene andere rrtanifef toe. Het is genoeg dat de menscli zich wille bedienen van iets, 't welk hy gé-

IX. Deel, O zferl

Sluiten