Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

512 ScHOUWTOONEEL

's Men- kunnen oncleeden. Maar het is verre RegÈe- van daan Als ik fpreeke van de voorring. . treffelykheid, welke de geheugenis den menfche geeft, fpreeke ik zekerlyk volgens eene zeer bepaalde kennis, vermits ik 'er niet meer van zegge dan ik 'ervan weete, en het geene eik zeer mogelyk is daar van te weeten. Het is eene waar' neeming, die ten minfte niet van het weezenlyke wykt, en die door de dankbaarheid invloed op het hart kan hebben. Maar als gy de geheugenis ftoffelyk maakt, en haare werkingen en weezen ftuk voor ftuk geleerdelyk verklaart, fpreekt gy ftout van eene zaak, waarvan gy geen zeker denkbeeld hebt; en gy vermindert alle de achting, welke men voor uwe andere gefchriften zoude kunnen hebben.

Gy weet dat de lichtftraalen, Van de voorwerpen afgeftuit, derzelver beeld op den grond van het oog maaien. Ik laate ook toe dat men zegge, fchoon men 'er niets van weete , dat 'er een verder beeld in de harfens gevormd wordt: maar al wist men dit zoo zeker als men het weinig weet, zoude het waarfchynlyk met dit laatfte beeld

Wee~

Sluiten