Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?i6" schouwtoonèei

sMENSCHEN

REGEERING,

Beweezen door de uitgeftrektheid ' van zynen Wille, a\or de keur zyner Vryheid, en door het bejlier van zyn Geweeten.

Elfde Onderhoud.

scH^r* P°d heeft den mensch ni« alleen beRegee- \waam gemaakt om te kennen, door jong. hem genoegzaam te verlichten in alles wat hem omringt, en door hem toetelaaten zich daar nader en nader van te onderrechten door nieuwe proevenmaar hy heeft hem toegelaaten zich het gebruik daarvan toe te eigenen: en uit vreeze dat hy zich aan de werkeloosheid en nutteloosheid zoude ovenreeven, heeft hy hem eene krachtige begeerte van gelukkig te zyn ingeboezemd :

Sluiten