Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XL Onderh. iij

zemd: die is het beginfel van zyn ge- £Mendrag en van alles, wat hy onderneemt

Regee-

en doet. RIN0-

Zyne werkzaamheid , die hem be- De wil. kwaam maakt om te denken, te ontwerpen , uit te voeren, en de werktuigen zyns lighaams tot verfcheiden werken te gebruiken , zoude verfiappen, tot moedeloosheid, traagheid en verftyvinge vervallen kunnen, indien zy door de liefde van zyn welzyn niet gewekt wierd. Hy zoekt en houdt ftand ter plaatfe, waar hy de oorzaak van zyn geluk meent te vinden. Volgt den mensch in alle zyne beweegingen, en zelfs tot in zyne vadzighcid; gy vindt hier zyn' eindpaal waaruit hy vertrekt. Welke daad gy hem ook ziet doen of nryden, hy tracht, zich daar toe begeevende of 'er zich van onthoudende, zich gelukkig te maaken. Dat brengt Phiüppus 'zoon van den Hellefpont tot den Granicus; dat doet hem overgaan van Afia naar Afrika, vandaar tot in het dicpfte der Indiën, en brengt hem uit Indië weder aan den Euphraat. Dat zelfde ftelt Pepyns zoon zich voor, als hy met een heir uit Vrankryk naar ü 5 Lom-

Sluiten