Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

218 SCHOUWIOONIH

ÏST Lot"bardye trekt, en uit Lombardye Recee- naar Saxen trekt. Dat kan den zoon van *wg. Hugo Capet bekooren, als hy alle zyne bekwaamheden en de langduurigheid zyner regeeringe gebruikt, om zyn volk door eenen duurzaamen vrede, en door de wederkomst van den overvloed in onvruchtbaare jaaren, gelukkig te maaken. De hoop om gelukkig te zyn, maakt den geleerden begeerig naar ontdekkingen, en den weetniet naar beuzehngen. De zelfde hoop moedigt den werkman aan, die zyne fchouders onder de zwaarfte pakken zet, en een'dief zei ven, die eens anders goed rooft, om zonder arbeiden te beftaan. Het is dan die liefde voor het geluk of het welzyn, die de grond onzer begeerten is , en welke men kan houden voor het algemeene roerfel van 's menfchen leven. Dus verfcheelt onze wil niet van onze liefde voor het geluk, of van onze begeerte om gelukkig te zyn.

fe!dVry" Maar rchoon door een' geftadigen cn duurzaamen indruk , tot ons geluk getrokken worden, ftaat de keur der middelen om daar toe te geraaken aan ons. Wy laaten onze gedachten

en

Sluiten