Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XI. Onderh. 219

en oogen gaan over alles, wat ons om- £m*«ringt. De ongenoegte of de aangenaam. ReG6E. heid, welken wy 'er in vinden, nood- hing. zaakt ons daarvan te wyken of dezelve te naderen. Niets kan de ruimte onzer begeerte en liefde voor het geene, dat ons kan behaagen, vullen of ledigen. Wy kimnen het eene voor het andere voorwerp verlaaten , en overgaan van onderzoek tot onderzoek, of van bewerp tot bewerp, en van de eene proeve tot de andere. Wy kunnen desgelyks, het zy op het oog of op de proef, van een ding, dat zich vertoont,deszelfs volftrekte noodzakelykheid, of enkel nut, of uiterfte onbekwaamheid en ongenoegzaamheid bemerken, ons daartoe begeeven, of in dit opzicht ftil blyven. Deeze magt om te verkiezen heeten wy vryen wille of enkelyk wille.

Schoon die magt voor zekere goederen min of meer geneigd kan zyn dan voor andere, door de kracht van het tegenwoordige aanlokfel , of door de banden der gewoonte, federt lang aangenomen, of door eene innerlyke overtuiging van de waare bron des geluks gevonden te hebben, vindt zich echter

Sluiten