Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 Schouwt o oneel,

's Mek- moet hy de duisternis zoeken. Of als Regee- de ftemme des gemoeds verdoofd wordt, ring. door de muitery der driften, die hem voortfleepen, hoe veele verachting hy in dat oogenblik voor de rechtvaerdigheid mooge toonen, zyn geweeten zal niet toeven met hem daar over te ftraffen i door hem de fehandelykheid emleelykheid van het voorleden te binnen te brengen. Het knaagt hem inwendig, door hem de fchennisfen der opperfte orde, zyne geheimfte voorneemens | dé weezenlyke beweegredenen , welke hy voor zich zei ven vermomt, en zyne al-lerverborgentte belangen omftandiglyk te vertoonen.

Dit geroep des gemoeds wordt overal gehoord: het is het zelfde in alle eeuwen en onder alle volken. Het af-gryzen van de ondeugd', en de vreezei van de orde te itooren , zyn geweest, voor de wetten , die niet anders zyri dan de uitdrukking van eene wet, welke wy binnen in ons gemoed hebben; Voor dat 'er plakkaaten of geboden té Athenen en te Rome waren , heeft men 'er de dievery, de echtbreuk, de tyranny en het bedrog verfoeid. Alle

Sluiten