Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XLOnderh. 22$

gêfchiedenisfen, die ons nog van de 's MenVerfcheiden volken én beroemde manhen overblyven, zyn eene reeks Van ver- ring. wytingen tegen de ondeugd, en van lof aan de deugd gegeeven. Wat is het belang, dat men neemt in fchriften, die zoo verre van onze tyden, zaaken en gewoonten verwyderd zyn ? Het is niet andefs vdaU het geheime oordeel , 't welk het geweeten 'er over geeft.

De weetenfchap, de fterkte, de welfpreekendheid en alle gaven zyn overal geroemd geweest. Overal heeft men ze aangemerkt als eene uitvloeijing des Opperften Weezens, of als eene gelukkige deelachtigheid zyner gunsten. Maar de deugd is altoos gehouden geweest voor de volmaaktfte navolginge én mededeelinge der Godheid.

De mensch kan zyne verfcheiden ver-1 mogens afzonderlyk volmaaken, zonder zyne beweegingen en neigingen te richten. Hy kan een goed Huurman, een gaauw timmerman zyn, zonder een eeriyk man te weezen. Maar de liefde voor de orde richt alles in hem. De rechtheid van zynen wil deelt zich aan zyne vermogens mede: zy duldt niets

IX. Deel. P öth

Sluiten